Besatt


Witamy na naszej stronie.

Z przykrością musimy poinformować i jednocześnie przestrzec, że od kilku lat jesteśmy prześladowani przez trola internetowego. Oświadczamy, że jedyne wiarygodne maile z jakich można się z nami kontaktować to beldaroh@wp.pl, astaroth.guitarist@gmail.com

Wszelkie inne maile dotyczące zespołu Besatt i jego członków są fałszywe. Nie mamy w zwyczaju komentować żadnych filmów na YT, oraz na Facebooku czy prosić o recenzje płyt na Metalarchives. Wiemy, że mamy też fałszywe konta na Facebooku, YT i Metalarchives. Prosimy o sceptyczne podejście do wszystkich informacji znalezionych w sieci na nasz temat, gdyż mogą być fałszywe. Można je zweryfikować kontaktując się bezpośrednio z zespołem poprzez maile. Będziemy wdzięczni za przesłanie tej informacji dalej oraz informowanie nas w przypadku znalezienia tego typu informacji.

Z góry dziękujemy
Besatt

Welcome on our site.

We regret to inform and warn at the same time that we have been persecuted by the Internet troll for several years. We declare that the only credible e-mails from which you can contact us are beldaroh@wp.pl, astaroth.guitarist@gmail.com,

All other e-mails regarding Besatt and its members are false. We are not in the habit of commenting on any videos on YouTube or on Facebook or asking for album reviews on Metalarchives. We know we also have fake Facebook, YouTube and Metalarchives accounts. Please be skeptical about all information found on the web about us as it may be false. They can be verified by contacting the band directly via e-mails. We would be grateful if you share this information and if you find any false ones let us know.

Thank you in advance
Besatt